Elanlar+Bütün elanlar
VİDEO
“AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun Elmi Əsərləri” məcmuəsinin (Transaction of the İnstitute of Molecular Biology and Biotechnologies, Azerbaijan NAS) 4-cü nömrəsi çapdan çıxıb. Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 10 yanvar 2020-ci il tarixində 4282 saylı qərarı ilə rəsmi qeydiyyata alınıb. Dövri nəşrlərə qoyulan beynəlxalq normalara müvafiq olaraq 03 sentyabr 2020-ci il tarixdə jurnal üçün həm çap (print ISSN 2709-0744), həm də on-line elektron (E-ISSN 2709-0752) beynəlxalq standart seriya nömrələri (ISSN) alınıb. Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”na daxil edilib.